distribúcia

Bylinný prírodný nápoj sa distribuuje vo viacerých krajinách
v rámci Európy a na celom svete.
Záujmy budúcich partnerstiev sú vítané.
AFRICA ASIA EUROPE NORTHAMERICA OCEANIA SOUTHAMERICA